Theo đó, các cục dự trữ nhà nước đã thực hiện xuất cấp hỗ trợ: Tết nguyên đán Nhâm Dần là 13.959 tấn gạo; người dân lúc giáp hạt đầu năm là 8.989 tấn gạo; người dân bị ảnh hưởng mưa lũ là 3.738 tấn gạo.

Ngành Dự trữ nhà nước xuất cấp hơn 100 nghìn tấn gạo trong 9 tháng
Gạo dự trữ quốc gia được bảo quản an toàn, đảm bảo chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu xuất cấp hỗ trợ người dân . Ảnh: Đức Minh

Hỗ trợ cho hộ nghèo thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 4.836 tấn gạo; người dân ảnh hưởng bởi hạn hán, mất mùa là 433 tấn gạo; người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 là 1.869 tấn gạo. Hỗ trợ học sinh nhân học kỳ II năm học 2021 - 2022 và học kỳ I năm học 2022 -2023 là 67.219 tấn gạo; xuất viện trợ cho Philippin 200 tấn gạo để khắc phục hậu quả mưa bão.

Các cục Dự trữ nhà nước khu vực cũng đã hoàn thành xuất bán luân phiên đổi hàng 70.500 tấn thóc nhập kho năm 2019 và hơn 13.843 tấn gạo nhập kho năm 2020. Hiện nay, Tổng cục Dự trữ nhà nước đang xây dựng kế hoạch triển khai bán thóc, gạo thuộc kế hoạch chỉ tiêu năm 2022.

Đến nay, các cục dự trữ nhà nước đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 214.000 tấn gạo và 36.500 tấn thóc./.