covid-19

Cán bộ, công chức và khánh đến làm việc tại Bộ Tài chính đều phải thực hiệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 1437/BTC-KHTC gửi thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc và trực thuộc cơ quan Bộ Tài chính về việc tuân thủ thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời và phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung công điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 5/1/2021; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1071/BTC-KHTC ngày 1/2/2021 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, sức khỏe cán bộ công chức; đồng thời tập trung quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, tích cực nâng cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ động xây dựng phương án làm việc của đơn vị, không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; phải bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ công chức trong triển khai nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; khuyến khích tổ chức họp, làm việc trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc; không để đình trệ công việc nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh kế - xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy xem xét, quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: khử khuẩn phòng họp, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế.

Công văn nêu rõ, các đơn vị không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; không tổ chức gặp mặt đầu xuân; đồng thời tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, như: quản lý việc ra, vào cơ quan, thực hiện kiểm tra thân nhiệt đôi với cán bộ công chức, viên chức, khách đến giao dịch, liên hệ công tác khi vào trụ sở làm việc…

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, nắm bắt thông tin kịp thời các trường họp cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý có biểu hiện nghi nhiễm, hoặc có tiếp xúc với người bị nghi nhiễm Covid-19, hoặc di chuyển về từ vùng có dịch, hoặc phải thực hiện việc cách ly, theo dõi sức khỏe (nếu có) theo quy định và hướng dân của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế.

Yêu cầu cán bộ công chức chủ động khai báo y tế, cung cấp thông tin với cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú, nơi đến và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định và yêu cầu của chính quyền địa phương.

Đức Minh