toàn cảnh

Công tác thông tin, tuyên truyền luôn được Lãnh đạo Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng công tác thông tin tuyên truyền đã có những bước đột phá, thực hiện nhiều giải pháp phù hợp, đảm bảo thông tin thông suốt, đạt hiệu quả cao.

Trong đó, Bộ Tài chính đã chú trọng tuyên truyền về công tác hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; giảm phí, lệ phí cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; giải pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành: lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, nợ công, thu-chi ngân sách nhà nước (NSNN), đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; công tác quản lý giá, tài sải công...; các hoạt động, sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2020, hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính...

Sự chủ động của các đơn vị thuộc Bộ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về cơ chế chính sách của Bộ Tài chính. Trong năm 2020, số lượng tin bài viết về Bộ Tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng khoảng hơn 14.000 tin, bài.

Cụ thể, trong năm 2020, các đơn vị thuộc Bộ đã cung cấp 128 thông tin báo chí, thông cáo báo chí định kỳ hàng tháng và đột xuất (gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019). Đồng thời, đã thực hiện khoảng 199 cuộc trả lời phỏng vấn (cả trực tiếp và bằng văn bản), tọa đàm; tổ chức 28 cuộc họp báo chuyên đề, tăng 4 cuộc so với năm 2019; xây dựng kế hoạch để thực hiện 4 ký phóng sự truyền hình…

Đa dạng các hình thức và linh hoạt trong thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cũng là mặt nổi bật trong năm 2020. Thực hiện việc giãn cách xã hội theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, công tác thông tin tuyên truyền đã chủ động theo hướng giảm số lượng các cuộc họp báo chuyên đề và thay vào đó triển khai công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: cung cấp thông tin, thông cáo báo chí, gửi bài viết, trả lời phỏng vấn, video... để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Riêng năm 2020, toàn bộ hệ thống báo chí trong ngành đã xuất bản được hơn 40.000 tin, bài viết tập trung vào các lĩnh vực nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN của ngành Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thông tin, tuyên truyền của ngành trong năm 2020, năm có nhiều sự kiện lớn của ngành Tài chính, cũng như tuyên truyền các vấn đề về tài chính – ngân sách.

Theo Thứ trưởng, trong năm qua các đơn vị thuộc ngành Tài chính đã chủ động đổi mới, tích cực, chủ động hơn trong công tác thông tin, truyền thông.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho rằng, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền cần được khắc phục.

Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành Tài chính cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Tài chính. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc đổi mới về tư duy trong công tác truyền thông; chủ động trong tiếp nhận, xử lý thông tin trong xây dựng cơ chế chính sách, cũng như trong điều hành, quản lý, đặc biệt là những lĩnh vực có liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Trong năm 2021, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đề nghị các cơ quan thuộc Bộ cần chủ động hơn nữa trong việc tuyên truyền cơ chế chính sách của ngành Tài chính; chủ động họp báo chuyên đề, thông tin cho báo chí những vấn đề phát sinh...

Thời gian tới, theo Thứ trưởng, cần có Đề án xây dựng bộ phận truyền thông của ngành Tài chính để thực hiện thông tin tuyên truyền chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Các đơn vị chuyên môn và các cơ quan báo chí ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các lĩnh vực hoạt động của ngành, hoạt động của lãnh đạo Bộ và các mặt công tác khác, bằng nhiều phương thức, hình thức, sinh động, phong phú, thiết thực, kịp thời hơn nữa, nhằm đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của ngành Tài chính trong năm 2021./.

Minh Anh