Nguồn: TTXVN Infographics: T.L

Nguồn: TTXVN Infographics: T.L

Người dân và doanh nghiệp hài lòng

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đã từng không tiếc lời khen khi đánh giá về nỗ lực cải cách hiện đại hóa của ngành Tài chính. Ông cho rằng: “Ngành Tài chính mà tiên phong là cơ quan thuế đã đi đầu và chấp nhận sự đánh giá của doanh nghiệp để làm căn cứ thúc đẩy cải cách. Ngành Tài chính cũng là ngành đầu tiên phối hợp với VCCI để tổ chức việc khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Qua kết quả khảo sát, đại diện VCCI cũng đánh giá cao những nỗ lực của ngành Thuế trong cung cấp thông tin chính sách thuế khi có đến hơn 80% doanh nghiệp hài lòng và đánh giá mức độ dễ tiếp cận đối với chính sách thuế”.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, những kết quả cải cách của Bộ Tài chính đã góp phần tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được xã hội, cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Kết quả cũng được thể hiện qua đánh giá về các chỉ số, như: Bộ Tài chính luôn nằm trong Top đầu của 19 bộ, cơ quan ngang bộ về chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và là bộ đứng đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index) trong nhiều năm liên tiếp.

Kết quả đó là cả sự cố gắng dài, bền bỉ trong suốt nhiều năm qua. Bộ Tài chính đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy cho đến đổi mới quy trình quản lý hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC lĩnh vực Tài chính.

Đặc biệt trong năm 2020 với những khó khăn, thách thức chưa từng có do tác động của đại dịch Covid–19, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, chủ động xây dựng trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả thể hiện qua các lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là về cải cách thể chế.

Nghiên cứu giảm tiếp thời gian, giảm giấy tờ cho doanh nghiệp

Năm 2021, nhằm tiến tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đồng thời tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, giảm thiểu chi phí và thời gian của người dân, doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính vẫn là mục tiêu ưu tiên của Bộ Tài chính.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Bộ Tài chính đặt mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, bộ tiếp tục nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền các biện pháp, giải pháp về chính sách tài khóa nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị tác động bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ rà soát và đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực quản lý của mình. Trong đó, tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu nhằm đảm bảo đến năm 2025 thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% số quy định và chi phí tuân thủ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

Được biết, năm 2021, nhiều mục tiêu ưu tiên được đặt ra, nhưng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Theo đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, thời gian tới, Bộ Tài chính cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính nói chung và cải cách TTHC nói riêng, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phấn đấu các chỉ số cải cách đạt chuẩn xếp hạng các nước ASEAN 4 và hướng tới tiêu chuẩn của các nước OECD.

Cải cách phải xuất phát từ ý chí con người

“Bộ thủ tục hành chính chỉ là phần xác, còn phần hồn đó chính là ý chí con người. Do đó, cùng với việc cải cách hành chính; rà soát, cắt giảm các TTHC thì cần sắp xếp lại và đầu tư cho con người. Phải có nguồn nhân lực đủ trình độ đáp ứng trong tình hình mới, thì công tác cải cách mới đạt hiệu quả cao nhất. Tôi được biết, thời gian qua Bộ Tài chính đã quyết liệt trong đổi mới, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đặc biệt trong ngành thuế, hải quan, kho bạc để phù hợp với yêu cầu quản lý. Đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, trình độ ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ”. Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Sinh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Minh Anh