Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 1/4 Giảm thuế môi trường với xăng dầu là giải pháp cấp bách để hỗ trợ người dân Chính phủ thông qua đề xuất giảm 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng/lít

Công điện của Tổng cục Thuế nêu rõ, ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Theo đó, từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa.

Ngành Thuế triển khai thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ 1/4
Chính thức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ 1/4. Ảnh: NM,

Mức giảm được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết 18, cụ thể như sau: xăng (trừ etanol) giảm 2.000 đồng/lít, từ 4.000 đồng/lít xuống 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 1.000 đồng/lít, từ 2.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn giảm 1.000 đồng/kg, từ 2.000 đồng/kg xuống 1.000 đồng/kg; dầu hỏa giảm 700 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít.

Riêng nhiên liệu bay giữ như mức hiện hành đang được giảm là 1.500 đồng/lít theo Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, theo quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thô có xu hướng tăng cao, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp./.