Được biết, NDF tập trung chính vào hai hoạt động là chế biến thịt lợn đông lạnh và hợp tác kinh doanh. Trong đó, sản phẩm thịt lợn sữa đông lạnh xuất khẩu có sản lượng tiêu thụ lớn tại các nước khu vực Châu Á như: Malaysia, Singgapore, Hồng Kông,... Trong 2 năm 2012 và 2013, hoạt động xuất khẩu luôn mang lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty, lần lượt chiếm 83,47% và 77,3% tổng doanh thu từng năm.

Trong các năm 2012 và 2013, NDF có lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 1,3 tỷ đồng, 0,8 tỷ đồng; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 9,26% và 5,67%. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của DGC, kế hoạch tài chính trong các năm từ 2014-2016 đặt mức lợi nhuận sau thuế vào khoảng 9-15 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 10-15%./.

D.T