dn

Hoạt động sản xuất tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam.

Ông Lê Xuân Hải - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết như vậy về vấn đề báo chí phản ánh có vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Đã rà soát, tháo gỡ các vướng mắc

Gần đây, báo chí có phản ánh về việc thoái vốn cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam bị vướng do cơ quan chức năng chưa có văn bản hướng dẫn việc tiếp tục triển khai bán cổ phần của SCIC, sau khi Nghị định số 140/2020/NĐ-CP (Nghị định 140) được ban hành… Ghi nhận từ giới chuyên môn, báo chí phản ánh, hiện tại có 2 vướng mắc lớn trong việc thực hiện thoái vốn nhà nước: Thứ nhất là việc xác định giá trị thương hiệu vào giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thứ hai là quy chế mẫu bán đấu giá công khai (thông thường/theo lô/theo lô cổ phần kèm nợ phải thu) và chào bán cạnh tranh (thông thường/theo lô/theo lô cổ phần kèm nợ phải thu) để chuyển nhượng vốn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Liên quan đến phản ánh trên, ông Lê Xuân Hải cho biết, về hướng dẫn xác định giá trị văn hóa, lịch sử vào giá khởi điểm chuyển nhượng vốn nhà nước/vốn của doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về nội dung này khi xác định giá khởi điểm chuyển nhượng vốn. Đồng thời, hiện nay Bộ Tài chính cũng đang sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, trong đó quy định về xác định giá trị tài sản vô hình làm căn cứ để xác định giá trị thương hiệu (trong đó bao gồm giá trị văn hóa, lịch sử) trong giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn theo quy định tại Nghị định 140.

Phó Cục trưởng Lê Xuân Hải cũng cho biết, sau khi Nghị định 140 được ban hành và có hiệu lực thi hành (từ ngày 30/11/2020), Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp rà soát các trường hợp thoái vốn nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất các phương án xử lý cụ thể theo thẩm quyền khi các văn bản hướng dẫn của Bộ chưa ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã có các công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội và SCIC hướng dẫn triển khai Nghị định 140. Trong đó, đối với trường hợp thoái vốn của SCIC tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty cổ phần, theo nội dung phản ánh của báo chí đã được Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi SCIC về phương án xử lý.

“Đến nay, các trường hợp vướng mắc gửi về Bộ Tài chính đã được xử lý tháo gỡ đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 140, bảo vệ nhà đầu tư, đảm bảo xác định giá trị DN đầy đủ, gắn với thị trường, không gây ách tắc, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện” – Phó Cục trưởng Lê Xuân Hải thông tin.

Nhiều điểm mới thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TBTCVN đánh giá về Nghị định 140, Luật sư Hà Huy Phong – Giám đốc Công ty Luật TNHH Inteco cho rằng, nghị định có rất nhiều điểm mới được bổ sung cho các quy định pháp lý hiện hành, theo đó kỳ vọng sẽ “thúc” nhanh hơn tiến trình cổ phần hóa (CPH) DN nhà nước trong thời gian tới.

Chia sẻ cụ thể hơn, ông Phong cho biết, Nghị định 140 có một số điểm mới quan trọng như bổ sung điều kiện CPH phải có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn về phương án sử dụng đất khi CPH; sửa đổi quy định về xác định giá trị DN trong đó quy định rõ không tính tiền thuê đất vào giá trị DN; bổ sung các nội dung về xử lý tài chính tại thời điểm xác định giá trị DN và thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần... “Đây là những quy định mới, bổ sung vào các nội dung liên quan đến xác định giá trị DN khi CPH, giúp tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn liên quan đến vấn đề xác định mục đích sử dụng đất, loại đất và giá trị tài sản quyền sử dụng đất trong quá trình CPH… Từ đó sẽ giúp thúc đẩy tiến trình CPH DN nhà nước thời gian tới được nhanh hơn, hiệu quả hơn” – ông Phong nhấn mạnh.

Thông tư hướng dẫn dự kiến được ban hành cuối tháng 3


Triển khai thực hiện Nghị định 140 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã dự thảo 3 thông tư để thay thế 5 thông tư hướng dẫn các Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP. Các dự thảo thông tư đã được gửi lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thời gian đăng tải toàn văn dự thảo thông tư ít nhất là 60 ngày. Hiện nay, Bộ Tài chính đã tổng hợp ý kiến tham gia và đang rà soát, hoàn thiện các bước cuối cùng trước khi ban hành các thông tư hướng dẫn (dự kiến sẽ được ban hành vào cuối tháng 3/2021).

Diệu Thiện