lac nhan

Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng giao Cục Bảo vệ thực vật kiểm dịch chặt chẽ các lô lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực; đồng thời thông báo chính thức cho các cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ấn Độ biết để có biện pháp khắc phục triệt để.

Cục Bảo vệ thực vật cũng sẽ tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Ấn Độ và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định có hiệu lực sau 60 ngày, tính từ ngày 6/2/2015./.

Bích Hồng/TTXVN