Theo đó, tổ chức, cá nhân tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập phải nộp phí tham quan (không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài) với mức quy định là đối với người lớn: 30.000 đồng/người/lần; Đối với sinh viên: 15.000 đồng/người/lần; Đối với học sinh: 5.000 đồng/người/lần.

Trường hợp khách tham quan đi theo đoàn với số lượng từ 20 người trở lên, mức thu phí tham quan là đối với người lớn: 20.000 đồng/người/lần; Đối với sinh viên: 10.000 đồng/người/lần; Đối với học sinh: 3.000 đồng/người/lần.

Thông tư cũng quy định, các đối tượng được giảm phí, trong đó, giảm mức phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập đối với các trường hợp được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá, người cao tuổi, người khuyết tật...

Thông tư cũng nêu rõ, phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Số tiền phí thu được là doanh thu của Hội trường Thống Nhất. Hội trường Thống Nhất có nghĩa vụ hạch toán đầy đủ theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/11/2014 và thay thế Thông tư số 170/2010/TT-BTC ngày 1/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập./.

Tài Tâm