Thay đổi thói quen mua sắm

Tính đến cuối năm 2013, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động đã triển khai được 4 năm và đã mang lại những kết quả tích cực, tạo tiền đề để triển khai hiệu quả cho những năm tiếp theo. Một xu hướng đáng mừng hiện nay là người tiêu dùng Việt Nam nói chung ngày càng đánh giá cao hàng Việt Nam.

Trong báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, thì năm 2012 đã có 71% người tiêu dùng tin tưởng vào hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong hệ thống siêu thị của một số doanh nghiệp, hàng hoá sản xuất trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn, từ 80-90%. Tại hệ thống các điểm bình ổn thị trường (trên 9.000 điểm) có tới gần 90% là hàng sản xuất trong nước.

Nhiều người tiêu dùng đã tin dùng hàng Việt nhờ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Ảnh: MN.

Theo kết quả khảo sát gần đây của Công đoàn ngành Công thương, kể từ khi phát động Cuộc vận động, tỉ lệ nội địa hóa các sản phẩm đầu vào, nguyên liệu cũng như thiết bị máy móc của các doanh nghiệp tăng bình quân 25%. Tại các vùng nông thôn, người dân đã bắt đầu quen dùng và ưa chuộng hàng sản xuất trong nước.

Kết quả từ Cuộc vận động đã giúp cả nước hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế như: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ năm 2013 ước đạt 2.617.963 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2012 (tính từ năm 2009 đến nay, hàng năm đều có mức tăng trưởng trên 10% so với năm kế trước). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2013 chỉ tăng 6,04% so tháng 12/2012, đây là năm có CPI tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Đồng thời, Cuộc vận động cũng góp phần giảm tỉ lệ nhập siêu: Năm 2010, nhập siêu là 12,3 tỷ USD, bằng 17,3% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn so với mục tiêu Chính phủ đề ra là không quá 20%; năm 2011, tỷ lệ này là 9,89% thấp hơn chỉ tiêu Chính phủ đề ra là không quá 16%. Đặc biệt, năm 2012 và năm 2013 cán cân thương mại đã liên tục đạt trạng thái xuất siêu (năm 2012 xuất siêu 287 triệu USD, năm 2013 xuất siêu 862 triệu USD).

Cần đẩy mạnh hơn công tác thong tin tuyên truyền

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Cuộc vận động vẫn còn một số khó khăn trong việc mở rộng kênh phân phối, một số Bộ ngành và địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa có sự gắn kết giữa các doanh nghiệp nên chưa phát huy hết sức mạnh của các địa phương lân cận… Do đó, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn vẫn còn thiếu tính bền vững, chưa tạo lập được kênh phân phối vững chắc tại các địa phương.

Để tăng cường hiệu quả Cuộc vận động trong năm 2014, Bộ Công thương kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về chủ trương của Cuộc vận động.

Thường xuyên duy trì các chuyên trang, chuyên mục về Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn lồng ghép nội dung Cuộc vận động trong các hội nghị, các cuộc sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Cuộc vận động tại các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước.

Đề xuất Chính phủ tăng cường đầu tư, bố trí nguồn lực, kinh phí để triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động tại Thông báo Kết luận 264-TB/TW (31/7/2009) của Bộ Chính trị. Đồng thời sớm phê duyệt đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động do Bộ Công thương chủ trì.

Đồng thời, các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động với sự cam kết mạnh mẽ hơn, phát triển theo chiều sâu, bền vững./.


Nhật Minh