casino

Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cho biết, việc thí điểm cho người Việt vào chơi ở casino đã được quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. Cụ thể, Điều 12 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP quy định “thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại các địa điểm đáp ứng các quy định tại nghị định này và được cơ quan có thẩm quyền cho phép”.

Cũng theo Bộ Tài chính, Nghị định 03/NĐ-CP (Khoản 3 Điều 12) quy định rất rõ việc người Việt muốn vào chơi casino phải đáp ứng các điều kiện, như: phải là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có đủ năng lực về tài chính (có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên); phải mua vé tham gia chơi casino (mức vé vào cửa 1 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người).

Ngoài ra, người vào chơi ở casino không thuộc đối tượng bị người thân trong gia đình (bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột) có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi tại điểm kinh doanh casino.

Ngày 5/10/2017, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 102/2017/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2017) hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2007/NĐ-CP, trong đó có nội dung hướng dẫn về hồ sơ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực tài chính để tham gia chơi ở casino.

Theo Thông tư 102/2017/TT-BTC, người Việt vào chơi ở casino phải có chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Bản sao có chứng thực tờ khai thuế TNCN đã được cơ quan thuế quyết toán, hoặc bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế chứng minh người chơi có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên, theo quy định tại Luật Thuế TNCN trong vòng 1 năm trước khi vào chơi ở casino.

Các chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên bao gồm: Bản sao có chứng thực xác nhận thu nhập hàng tháng, bảng lương hàng tháng hoặc quyết định trả lương của cơ quan nơi người chơi đang công tác xác nhận trong 3 tháng gần nhất kể từ ngày vào chơi ở casino, trong đó thể hiện mức thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.

Bản sao có chứng thực hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản của người chơi còn hiệu lực theo quy định của pháp luật, trong đó thể hiện tổng số tiền cho thuê hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.

Bản sao có chứng thực sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản tiền gửi ngân hàng của người chơi có thời hạn từ 1 năm trở lên và có phát sinh lãi hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên; hoặc các giấy tờ khác chứng minh được người chơi có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Trường hợp các hồ sơ nêu trên mà không chứng minh được thu nhập của người chơi đạt mức 10 triệu đồng/tháng, người chơi có thể xuất trình đồng thời nhiều hồ sơ để chứng minh có tổng thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.

Khi đã đủ điều kiện vào chơi ở casino theo hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 102/2017/TT-BTC, sau khi cơ quan có thẩm quyền quyết định địa điểm thí điểm cụ thể theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, thì người Việt mới được vào chơi ở casino./.

Nhật Minh