Thị trường trái phiếu sơ tuần qua cấp tổ chức 3 phiên đấu thầu của KBNN ,VDB và NHCS.

Theo đó, KBNN đã huy động thành công 2.250 tỷ đồng trên 3.000 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 2 năm trúng thầu 1.500 tỷ đồng ở mức lãi suất 7,35% và kỳ hạn 3 trúng thầu 750 tỷ đồng ở mức lãi suất 7,8%.

VDB huy động thành công 1.400 tỷ đồng trên 4.000 tỷ đồng. Kỳ hạn 2 năm trúng thầu 1.230 tỷ đồng với mức lãi suất 8,45% và kỳ hạn 3 trúng thầu 430 tỷ đồng mức lợi suất 8,65%.

NHCS gọi thầu 200 tỷ đồng cho kỳ hạn 5 năm và 300 tỷ đồng cho kỳ hạn 3 năm nhưng không có khối lượng nào trúng thầu.

Tính từ đầu năm, KBNN đấu thầu thành công hơn 111.444 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 81% kế hoạch của cả năm; VDB đấu thầu thành công 27.397 tỷ đồng (68% kế hoạch); và NHCS đấu thầu thành công 6.330 nghìn tỷ đồng (34.97% kế hoạch).

Trên thị trường trái phiếu thứ cấp, giá trị giao dịch tuần qua đạt hơn 3.266 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 653 tỷ đồng/phiên, tăng 9,82% so với bình quân phiên tuần trước đó.

Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 1.336 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm (kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 21%; kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 62%; còn lại 3 - 5 năm chiếm 17%). Giao dịch repo đạt hơn 1.929 tỷ đồng với kỳ hạn repo từ 21 ngày đến 95 ngày.

Tuần qua có 1 giao dịch repo tín phiếu với tổng khối lượng giao dịch đạt 95,7 tỷ đồng.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch thứ cấp của trái phiếu chính phủ và tín phiếu kho bạc lần lượt đạt hơn 299 nghìn tỷ đồng và hơn 11 nghìn tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 1.590 tỷ đồng cho trái phiếu chính phủ và hơn 59 tỷ đồng với tín phiếu kho bạc.

Nhận định về thị trường trái phiếu chính phủ tuần qua, Nhóm Nghiên cứu, Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ (BIDV ) cho biết, thị trường tiếp tục trầm lắng trong phần lớn thời gian, tuy nhiên về cuối tuần lại có dấu hiệu cải thiện nhẹ. Tổng doanh số giao dịch outright thứ cấp giảm nhẹ khi chỉ đạt gần 1.336 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ trong tuần với hơn 200 tỷ đồng. Lãi suất thứ cấp duy trì ổn định quanh 7,4%, 7,75% và 8,5%/năm cho các kỳ hạn 2,3 và 5 năm.

Thị trường sơ cấp trái phiếu chính phủ có dấu hiệu cải thiện ở phân khúc kỳ hạn ngắn. Lãi suất trúng thầu giảm 10 điểm ở kỳ hạn 2 năm, không đổi ở kỳ hạn 3 năm, trúng thầu lần lượt ở mức 7,35%/năm và 7,8%/năm. Kỳ hạn 5 năm vẫn chưa thực sự hấp dẫn khi phiên đấu thầu không thành công trong tuần.

Trong tuần này (từ ngày 7-11/10), cung trái phiếu dự báo sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với 4.500 tỷ đồng trái phiếu chính phủ và 4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Lực cầu nhiều khả năng cũng được hỗ trợ chủ yếu nhờ tác động tâm lý và chi phí vốn thấp. Doanh số giao dịch do vậy có thể sẽ được cải thiện; lãi suất giao dịch được dự báo giảm nhẹ 5-15 điểm, Nhóm Nghiên cứu nhận định./.

Lịch giao dịch tuần 7-11/10:

Nguồn cung trái phiếu dự báo được tiếp tục đẩy mạnh
TCPH

Duy Thái