xúc tiến đầu tư tây nguyên lần thứ 3

Toàn cảnh Hội nghị.

Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong những năm qua, thu hút vốn đầu tư xã hội toàn vùng Tây Nguyên tăng nhanh, hệ thống kết cấu hạ tầng: giao thông, thủy lợi, ý tế, giáo dục… của vùng đã có bước phát triển mới, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống của nhân dân.

Thời gian qua, các nguồn vốn đầu tư vào Tây Nguyên chủ yếu từ Ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, từ thu hút ODA và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ gồm: đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2011-2015 khoảng 30.011 tỷ đồng (gồm vốn trái phiếu Chính phủ 8.584 tỷ đồng, vốn ngân sách 1.250 tỷ đồng, vốn huy động theo hình thức hợp đồng BT 11.623 tỷ đồng và vốn huy động theo hình thức hợp đồng BOT 8.394 tỷ đồng), đưa tổng vốn huy động vượt so với kế hoạch cả giai đoạn 2011-2015 là 9.011 tỷ đồng, đạt 142,9%.

Nguồn vốn từ ODA trong thời gian qua đã huy động cho Tây Nguyên để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội và xóa đói giảm nghèo là 409,9 triệu USD. Trong đó, một số dự án lớn đang triển khai như: Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên do Ngân hàng Thế giới tài trợ 150 triệu USD; dự án lâm nghiệp xã hội; dự án Y tế Tây Nguyên; tiểu dự án phát triển thành phố loại 2 tại Buôn Ma Thuột của Ngân hàng Thế giới tài trợ…

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Tây Nguyên lũy kế đến 31/12/2014 có 148 dự án với tổng vốn đăng ký 819 triệu USD (bình quân 1 dự án 5,5 triệu USD). Riêng trong giai đoạn 2011-2015, Tây Nguyên có 38 dự án đầu tư FDI được cấp phép với tổng vốn đầu tư 122 triệu USD.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên- Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Tây Nguyên là 1/6 vùng kinh tế lớn của nước ta, có tiềm năng lớn cho phát triển kinh tế, trong đó kinh tế nông nghiệp, nông thôn đóng vai trò mũi nhọn. Mặc dù có tiềm năng và lợi thế nhưng Tây Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong việc thu hút đầu tư.

Đồng chí Trần Đại Quang cho rằng, thông qua Hội nghị lần này, khu vực Tây Nguyên sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp… nhằm huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực để Tây Nguyên đẩy mạnh phát triển nhanh, bền vững và thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; tạo điều kiện, cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu về tiềm năng, năng lực của mình trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, tín dụng…

Các đại biểu đã chứng kiến Lễ trao Quyết định đầu tư của 5 tỉnh Tây Nguyên cho 13 doanh nghiệp thực hiện 13 dự án tiêu biểu tại các tỉnh với tổng mức đầu tư trên 16.600 tỷ đồng, trong đó tỉnh Kon Tum có tổng mức đầu tư lớn nhất lên đến 7.700 tỷ đồng và Gia Lai có số lượng dự án đầu tư nhiều nhất (4 dự án).

Các đại biểu cũng chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng đầu tư và thỏa thuận hợp tác của 8 ngân hàng thương mại gồm: LienvietPostBank, VCB, Vietinbank, Agribank, BIDV, SHB, MB, Sacombank với 17 doanh nghiệp thực hiện 16 dự án; đồng thời các ngân hàng cũng cam kết cho vay trung và dài hạn với số tiền khoảng 15.000 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của Tây Nguyên như: Thủy điện, giao thông, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi….

Theo dangcongsan.vn