Trong đó nhập khẩu của một số mặt hàng chính vẫn tăng. Đơn cử như mặt hàng phân bón, ước tính khối lượng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2015 đạt 1,23 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 402 triệu USD, tăng 7,1% về khối lượng và tăng 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu có giá trị nhập khẩu 4 tháng đạt 276 triệu USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2014. Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu là từ Trung Quốc chiếm tới 54,1% tổng giá trị của mặt hàng này.

Lúa mì trong 4 tháng đầu năm 2015 khối lượng nhập khẩu đạt 782 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 218 triệu USD, tăng 13,7% về khối lượng nhưng lại giảm 0,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường nhập khẩu lúa mì chính là Úc, chiếm tới 49,8%; tiếp đến là Brazil chiếm 34,8% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này.

Thức ăn gia súc và nguyên liệu có giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2015 đạt 1,16 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này là Achentina (chiếm 34,3% thị phần), tiếp đến là Hoa Kỳ (21,3%) và Trung Quốc (7,2%).

Cao su, ước khối lượng nhập khẩu cao su trong 4 tháng đầu năm 2015 đạt 125 nghìn tấn, giá trị nhập khẩu đạt 217 triệu USD, tăng 27,5% về khối lượng và tăng 8,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc (chiếm 19,1%), Nhật Bản (17,2%) và Campuchia (13,1%).

Thủy sản, nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2015 đạt 364 triệu USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2014. Hai thị trường nhập khẩu chính là Ân Độ (chiếm 30,8%) và Na Uy (chiếm 8,4%).../.

Diệu Hoa