thủ tục nhập khẩu máy điện tử trò chơi có thưởng

Ảnh T.L minh họa

Đây là nội dung trong công văn phúc đáp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương và Cục Hải quan Bình Dương về việc nhập khẩu máy chơi game không trả thưởng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý chuyên ngành

Cụ thể tại văn bản này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, đối với các loại máy trò chơi điện tử nhập khẩu để hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thì được xác định là “máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dụng cho trò chơi ở sòng bạc - kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài”.

Sau khi máy, thiết bị nhập khẩu được thông quan, chương trình trò chơi điện tử cài đặt theo máy phải được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra nội dung và dán tem trước khi Thương nhân đưa vào kinh doanh, sử dụng.

Trường hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nội dung của máy trò chơi điện tử vi phạm các quy định pháp luật về cấm phổ biến và không được phép lưu hành tại Việt Nam, doanh nghiệp phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy số máy này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đối với máy trò chơi điện tử loại khác mà người tham gia có thể trúng thưởng bằng xèng (chỉ được tích điểm để cộng thưởng thêm số lượt chơi, không được quy đổi ra tiền, hiện vật dưới mọi hình thức) hoặc trúng thưởng bằng hiện vật giá trị nhỏ mang tính động viên, khích lệ như đồ chơi thú bông, bánh kẹo... và không phải loại máy trò chơi hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài thuộc diện điều chỉnh của Nghị định số 86/2013/NĐ-CP thì không phải là “máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng và thiết bị chuyên dụng cho trò chơi ở sòng bạc - kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài”.

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, việc nhập khẩu các loại máy trò chơi điện tử thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, do vậy việc nhập khẩu máy trò chơi điện tử cần phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu.

Hồ sơ đề nghị được xét cấp trong 15 ngày làm việc

Cụ thể, điều kiện nhập khẩu như sau: Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử, vui chơi giải trí hoặc các ngành nghề kinh doanh phù hợp;

Thương nhân phải tự bảo đảm các điều kiện đối với máy, thiết bị nhập khẩu, gồm:

Là máy, thiết bị mới 100%, bảo đảm chất lượng về âm thanh, hình ảnh, hình thức phù hợp với thẩm mỹ của người Việt Nam;

Hồ sơ (catalogue) ghi rõ các tính năng, kiểu dáng, nội dung, chương trình cài đặt và mô tả cách thức chơi, trả thưởng của máy, thiết bị xin nhập khẩu;

Chương trình được cài đặt phải có nội dung vui chơi giải trí lành mạnh và không vi phạm các quy định về cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam;

Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân;

Hồ sơ (catalogue) ghi rõ các tính năng, kiểu dáng, nội dung, chương trình cài đặt và mô tả cách thức chơi, trả thưởng của máy, thiết bị xin nhập khẩu;

Văn bản đề nghị nhập khẩu của doanh nghiệp nêu rõ tên, chủng loại máy, thiết bị nhập khẩu, loại hình trò chơi điện tử và cách thức trả thưởng; số lượng, trị giá của từng mặt hàng;

Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét điều kiện nhập khẩu của doanh nghiệp theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh trò chơi điện tử, vui chơi giải trí hoặc có ngành nghề kinh doanh phù hợp và có văn bản trả lời kết quả cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện nhập khẩu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu máy trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài (đồng thời gửi cơ quan hải quan để phối hợp, thực hiện quản lý nhà nước) là căn cứ để doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tại hải quan./.

Hoàng Lâm