doanh nghiep

Các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư vào 49 tỉnh và địa phương trong cả nước. Ảnh: TL

Các dự án của Nhật Bản tại Việt Nam chủ yếu theo hình thức 100% vốn nước ngoài, triển khai trên 18 ngành, lĩnh vực, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh và đang tăng cường tìm cơ hội đầu tư ra nước ngoài như: công nghiệp chế biến, chế tạo (1.227 dự án, tổng vốn đăng ký 29,9 tỷ USD), kinh doanh bất động sản (30 dự án, tổng vốn đăng ký 1,4 tỷ USD), xây dựng (56 dự án, tổng vốn đăng ký 1,06 tỷ USD) ...

Các nhà đầu tư Nhật Bản đã đầu tư vào 49 tỉnh và địa phương trong cả nước. Trong đó, Thanh Hóa thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản nhất với 9 dự án có tổng vốn đầu tư 9,68 tỷ USD. Đứng thứ hai là Bình Dương với 224 dự án với tổng vốn đầu tư 4,18 tỷ USD. Tiếp theo là các địa phương Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai...

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã có 26 dự án đầu tư tại Nhật Bản với tổng vốn đầu đăng ký tư là 4,6 triệu USD./.

Quan hệ hợp tác phát triển Việt Nam – Nhật Bản

- Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ phát triển lớn nhất cho Việt Nam, chiếm trên 30% tổng cam kết viện trợ của các nước cho Việt Nam.

- Năm 2013 là năm thứ 21 liên tiếp Chính phủ Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam, với tổng số vốn cam kết hiện nay lên tới xấp xỉ 2000 tỷ JPY, tương đương 21 tỉ USD. Hiện nay, mức viện trợ vốn vay ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam khoảng 200 tỷ Yên/năm.

Trung Ninh