Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023...

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn với số tiền phạt 92,5 triệu do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023.

Cùng với đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023, thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023...

Một đơn vị khác là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cũng bị xử phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định các tài liệu: báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, năm 2022; báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và các năm 2020, 2021, 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020 và một số văn bản khác.../.