Ngày 15/9, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (mã Ck: C4G) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Theo đó Cienco 4 sẽ phát hành khoảng 6,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 63,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã Ck: CRE) chốt danh sách cổ đông phát hành 9,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 96 tỷ đồng. Bên cạnh đó CRE cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 91,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 95%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 95 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã Ck: NTC) cũng sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 60%. Thời gian thanh toán 30/9/2021. Như vậy với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NTC sẽ chi ra xấp xỉ 144 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Bên cạnh đó, ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty cổ phần PVI (mã Ck: PVI) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 28,5%. Thời gian thanh toán 8/10/2021. Như vậy với gần 224 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PVI sẽ chi khoảng 640 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Ngày 15/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty cổ phần Vinhomes (mã Ck: VHM) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 1.000:300, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 300 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 10.000 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020. Bên cạnh đó Vinhomes cũng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng./.

Hồng Quyên