Thương mại ASEAN trước căng thẳng Biển Đỏ: Chưa ảnh hưởng lớn nhưng cần thận trọng Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 về phát triển nhanh và bền vững

Theo kết quả khảo sát với những người có vai trò quyết định về tài chính doanh nghiệp tại 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực này, có khoảng 9/10 doanh nghiệp tại Việt Nam có kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào các thị trường ASEAN. Ở hầu hết các thị trường ASEAN, hơn một nửa số người tham gia khảo sát bày tỏ mong muốn chọn Việt Nam là thị trường mới để mở rộng kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có kế hoạch tăng đầu tư vào ASEAN

Các doanh nghiệp đều tự tin vào khả năng tăng trưởng kinh doanh ở thị trường ASEAN, trong đó doanh nghiệp Việt Nam có tỷ lệ cao nhất.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra năng lực công nghệ trong nước và thách thức về chuỗi cung ứng là những rào cản hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam khi tìm cách mở rộng ra thị trường ASEAN mới, nhấn mạnh sự cần thiết phải lập kế hoạch cẩn thận và tìm kiếm tư vấn chuyên môn khi đầu tư ra nước ngoài.

Về các lĩnh vực dự kiến mở rộng tại ASEAN, 69% doanh nghiệp được hỏi dự kiến mở rộng ra các thị trường mới ở ASEAN, 60% có kế hoạch đầu tư vào công nghệ và số hóa, 56% đầu tư vào phát triển bền vững, 44% đầu tư vào sự vững vàng của chuỗi cung ứng.

Phát triển sản phẩm là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam, sau đó là mở rộng ra ASEAN. 94% doanh nghiệp được hỏi kỳ vọng hoạt động thương mại của họ trong nội khối ASEAN tăng trong năm 2024, với 27% kỳ vọng mức tăng cao hơn 30%./.