QT Hưng Yên

Cán bộ Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính đang kiểm tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. ảnh: An Nhi

Vĩnh Tường: Chủ đầu tư không đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán

Đến ngày 31/8/2014 huyện Vĩnh Tường có tổng số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng là 357, nhưng hiện mới có 18 dự án đang được thẩm tra quyết toán, còn lại 339 dự án chưa lập báo cáo quyết toán hoặc đã lập báo cáo nhưng chưa trình thẩm tra.

Ông Khổng Văn Thuyết, Phó Chủ tịch huyện cho biết, trước khi chưa có Chỉ thị số 27/CT- TTg (CT27) về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng NSNN của Thủ tướng Chính phủ, huyện đã chủ động trong công tác quyết toán bằng cách ra văn bản hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện quyết toán theo đúng quy định.

Khi CT27 có hiệu lực, huyện đã phổ biến chỉ thị, tập huấn công tác triển khai do UBND tỉnh và Sở Tài chính Vĩnh Phúc chủ trì.

Tuy nhiên, đến nay, toàn huyện chưa có dự án nào được quyết toán là do các chủ đầu tư là cấp xã không tích cực đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ trình duyệt quyết toán. Hoặc có dự án đã trình duyệt quyết toán nhưng hồ sơ không đủ thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, một số dự án trong quá trình thi công đã điều chỉnh nhưng chưa có chủ trương cho phép, chưa được phê duyệt, do đó hồ sơ không đủ để quyết toán.

Tam Dương: Mới có 15 dự án đang trong quá trình thẩm tra quyết toán

Ông Phùng Đắc Chiến, Phó Chủ tịch huyện Tam Dương cho biết, huyện có tất cả 321 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán từ năm 1997 đến nay. Trong đó, có 15 dự án đang thẩm tra, còn lại 292 dự án chưa lập báo cáo quyết toán, 14 dự án đã lập báo cáo nhưng chưa trình thầm tra.

Lý giải cho nguyên nhân chậm trễ này, ông Chiến cho biết, ngay sau khi có CT27, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo quyết toán, đồng thời đề nghị các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành cấp xã.

Tuy nhiên, do hệ thống văn bản thường xuyên thay đổi, chủ đầu tư chưa nắm chắc được chế độ hướng dẫn nên nhiều hạng mục thực hiện không đúng quy định, hồ sơ quyết toán lập thiếu, phải bổ sung nhiều lần. Ngoài ra, do phần lớn các nhà thầu đã ứng vốn gần hết giá trị xây lắp ký kết trong hợp đồng nên không quan tâm đến hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

Lập Thạch: 258 dự án chưa lập báo cáo quyết toán

Với việc thành lập Ban chỉ đạo quyết toán do Phó Chủ tịch huyện làm trưởng ban cùng với việc kiện toàn tổ quyết toán tại Phòng tài chính- Kế hoạch huyện, nhưng công tác quyết toán tại huyện Lập Thạch cũng vẫn "ì ạch".

Bằng chứng, toàn huyện với 20 đơn vị hành chính, có 268 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng mới chỉ có 10 công trình đang trong thời gian thẩm tra, còn lại chưa có dự án nào được lập báo cáo quyết toán.

Nguyên nhân tồn đọng dự án chưa quyết toán được Phó Chủ tịch huyện Hà Văn Quyết cho biết là do năng lực quản lý dự án yếu kém, đặc biệt là chủ đầu tư ở cấp xã (các thủ tục lập hồ sơ báo cáo trình duyệt quyết toán phụ thuộc vào nhà thầu).

Các dự án có nhiều hạng mục công trình được phép quyết toán theo từng hạng mục nhưng các nhà thầu cũng không thực hiện, đến khi dự án hoàn thành, trải qua nhiều năm, hồ sơ bị thất lạc đã gây khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán.

Đề nghị các huyện quyết liệt hơn nữa

Đại diện Vụ Đầu tư cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy cả 3 huyện đều đã quán triệt và tổ chức triển khai CT27 của Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc, đúng quy định. Các huyện đều đã thành lập Ban chỉ đạo, đặc biệt, huyện Tam Dương đã đề nghị thành lập Ban chỉ đạo các xã. Các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch đã thành lập Tổ thẩm tra quyết toán.

Tuy nhiên, huyện Tam Dương chưa kiện toàn và chấn chỉnh bộ máy thẩm tra quyết toán (hiện nay chỉ giao cho 1 cán bộ làm kiêm nhiệm, không đảm bảo về nhân lực để giải quyết tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành vì nếu tính theo đơn vị hành chính, hiện huyện Tam Dương có số lượng tồn đọng quyết toán cao nhất trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc). Vì thế, Vụ Đầu tư đề nghị huyện cần khẩn trương kiện toàn bộ máy, trưng tập cán bộ thành lập Tổ thẩm tra quyết toán.

Vụ Đầu tư cũng đề nghị lãnh đạo các huyện cần quan tâm, chỉ đạo quyết liệt cũng như đôn đốc công tác quyết toán hơn nữa để đảm bảo xử lý dứt điểm những tồn đọng. Đồng thời, các huyện cần chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp để thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cán bộ thẩm tra quyết toán để đẩy mạnh công tác này và đảm bảo chất lượng quyết toán./.

Hạnh Thảo