Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đại hội cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thực tế, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính...

Điều này có nghĩa là, với những doanh nghiệp có năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/1 - 31/12 năm trước, trong trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn, thì thời hạn muộn nhất doanh nghiệp phải họp đại hội cổ đông là ngày 30/6 năm sau đó. Tuy nhiên, hiện đã sang tháng 8, nhưng danh sách các doanh nghiệp chưa tiến hành đại hội cổ đông vẫn còn rất dài, nhất là với các doanh nghiệp trên sàn UPCoM.

Do đó, HNX thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên UPCoM đối với 56 cổ phiếu do các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp đại hội cổ đông thường niên 2022 kể từ khi kết thúc năm tài chính 31/12/2021.

Các cổ phiếu trên sẽ được giao dịch bình thường khi tổ chức niêm yết thực hiện công bố thông tin đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định. Ngược lại, đến hết thời gian tạm dừng giao dịch, HNX sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với các cổ phiếu này.

Trong danh sách này có sự góp mặt của 8 mã cổ phiếu họ "Sông Đà" cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, xây lắp. Bên cạnh đó, vẫn có một số gương mặt nhận được sự quan tâm lớn từ phía cổ đông như cổ phiếu ATG của Công ty cổ phần An Trường An, cổ phiếu HTT của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, hay cổ phiếu GTT của Công ty cổ phần Thuận Thảo.../.