Thủy sản-vẫn đóng vai trò chủ lực trong xuất khẩu. Ảnh Ngọc Linh

Trong tháng 7 hoạt động XK của cả nước vẫn giữ đà tăng trưởng, đạt gần 11,6 tỷ USD, tăng 5,4% so với tháng trước.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), có mức tăng khá cao, đạt 44,3 tỷ USD (tăng 27,2% so với tháng 6).

Một số nhóm hàng có kim ngạch XK tăng mạnh, đáng chú ý.

Nhóm hàng điện thoại các loại & linh kiện 7 tháng qua đạt kim ngạch XK lên tới 11,55 tỷ USD, tăng mạnh 85,7% (tương đương tăng 5,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2012.

Riêng tháng 7/2013 XK dệt may đạt gần 1,82 tỷ USD, tăng mạnh 21,9% so với tháng trước. Qua đó, nâng trị giá XK hàng dệt may 7 tháng qua đạt 9,7 tỷ USD, tăng 17,1% (tương đương tăng 1,42 tỷ USD) so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch XK hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 4,87 tỷ USD, tăng 15,3%; sang EU đạt 1,49 tỷ USD, tăng 6,9%; sang Nhật Bản đạt 1,26 tỷ USD, tăng 18,5% …

XK thủy sản trong 7 tháng qua vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng, đạt 3,41 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, XK sang Hoa Kỳ đạt trị giá 713 triệu USD, tăng 6,2%; Trung Quốc 205 triệu USD, tăng mạnh 53% …

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và cán cân thương mại theo tháng của 7 tháng năm 2012 và 7 tháng năm 2013

Hải Anh