Truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính thuế gần 40 tỷ đồng

Ông Đinh Nam Thắng – Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình cho biết, năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã triển khai thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, trong đó chú trọng tuyên truyền chính sách thuế mới, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thanh tra, kiểm tra chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường thu hồi nợ đọng góp phần đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo đúng chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh.

cục-thuế-ninh-bình-ok2.jpg
Bộ phận một cửa Cục Thuế Ninh Bình hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cụ thể, Cục Thuế Ninh Bình đã yêu cầu các phòng chức năng, chi cục thuế dựa trên kinh nghiệm thực tiễn kết hợp với việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, rà soát các doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về thuế, tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro, ngành nghề kinh doanh mới, các DN có giao dịch liên kết, DN kinh doanh lỗ nhiều năm liên tục có dấu hiệu chuyển giá, các hồ sơ hoàn thuế lớn để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Cục thuế cũng tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng như: cơ quan công an, Kho bạc Nhà nước và các sở, ban ngành triển khai thực hiện quy chế phối hợp để đấu tranh chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục triển khai hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao năng lực công chức, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Nhờ đó, công tác chống thất thu ngân sách đã đạt được kết quả tích cực.

Báo cáo của Cục Thuế Ninh Bình cho thấy, năm 2020, toàn đơn vị đã kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế ngay tại trụ sở cơ quan thuế với số thuế tăng thu NSNN trên 2 tỷ đồng. Đồng thời, đã thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT) là 373 cuộc kiểm tra, vượt 26% kế hoạch Tổng cục Thuế giao, bằng 63% so với cùng kỳ thực hiện, số tiền thuế truy thu, tiền thuế truy hoàn, tiền phạt qua kiểm tra tại trụ sở NNT là 23,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ 53 tỷ đồng; giảm lỗ 171 tỷ đồng.

Song song với đó, Cục Thuế Ninh Bình cũng thực hiện thanh tra thuế tại DN 68 cuộc thanh tra, vượt 4,5% kế hoạch Tổng cục Thuế giao, bằng 66% so với cùng kỳ thực hiện, số tiền thuế truy thu, tiền thuế truy hoàn, tiền phạt trên 14 tỷ đồng. Trong đó, truy thu 3 DN có dấu hiệu chuyển giá với số tiền trên 5 tỷ đồng; giảm lỗ 73,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 0,5 tỷ đồng và thu hồi trên 1 tỷ đồng sau thanh tra, kiểm tra đối với 84 hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau.

Thu được 696 tỷ đồng nợ đọng thuế

Ngoài việc thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, Cục Thuế Ninh Bình còn thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ thuế và cưỡng chế thuế.

Ông Đinh Nam Thắng cho biết, xác định công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế là nhiệm vụ trọng tâm và cũng là một trong những thách thức của năm 2020. Theo đó, Cục Thuế Ninh Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế thuế, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ xử lý, chờ điều chỉnh, giải quyết kịp thời các vướng mắc cho người nộp thuế, bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh, quan tâm tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Qua đó, giúp doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và hoàn thành tốt nghĩa vụ với NSNN.

Cụ thể, ông Đinh Nam Thắng cho biết, trong năm 2020, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 696 tỷ đồng. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 567 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 129 tỷ đồng; xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội và Thông tư 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính là 230,1 tỷ đồng, vượt 171% so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Bước sang năm 2021, Cục Thuế Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra và đảm bảo 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy trình.

Đồng thời, thực hiện quyết liệt các đề án tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, homestay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, cục thuế cũng tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của NNT, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế gắn với việc phát hành, sử dụng hoá đơn của các DN để kịp thời phát hiện các trường hợp khai sai, khai thiếu số thuế phải nộp, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để gian lận, trốn thuế thuế. Thực hiện ấn định thuế đối với NNT vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế./.

Văn Tuấn