KBNN Ninh Thuận

Khách hàng giao dịch tại KBNN. Ảnh minh họa: H.T

Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ- CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN), Bộ Tài chính đã chỉ đạo KBNN triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 đến 100% đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) thuộc đối tượng bắt buộc (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng, các tổ chức hội nghề nghiệp). Đồng thời, KBNN đã tích hợp 7/11 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia, qua đó đã góp phần cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị SDNS có thể giao dịch với KBNN 24/7 (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet.

Để đảm bảo việc giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua hệ thống DVCTT của KBNN được hiệu quả, an toàn cho các đơn vị SDNS, chủ đầu tư (CĐT), cũng như để phòng tránh nguy cơ rủi ro do lợi dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình DVCTT dễ dẫn đến tình trạng gây thất thoát NSNN tại các đơn vị, KBNN Ninh Thuận vừa có công văn đề nghị các đơn vị SDNS, CĐT tăng cường quản lý chứng thư số trong giao dịch điện tử với KBNN.

Theo đó, KBNN Ninh Thuận đề nghị các đơn vị SDNS, CĐT quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình DVCTT được cấp để giao dịch gửi hồ sơ kiểm soát chi NSNN qua hệ thống DVCTT của KBNN đảm bảo chặt chẽ theo các quy định hiện hành.

Thủ trưởng các đơn vị SDNS, CĐT tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giao chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình DVCTT của mình được cấp cho người khác quản lý, để lộ thông tin về chứng thư số, tài khoản đăng nhập (mã đăng nhập và mật khẩu) của các thành viên trong đơn vị trên hệ thống DVCTT của KBNN. Các đơn vị SDNS, CĐT chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin đăng ký giao dịch trên hệ thống DVCTT của KBNN (đặc biệt là thông tin về email nhận thông báo từ hệ thống).

Ngoài ra, các đơn vị SDNS, CĐT thực hiện cài đặt và sử dụng chương trình cảnh báo rủi ro của KBNN trên thiết bị di động để giám sát các khoản chi NSNN của đơn vị, kịp thời phát hiện và thông báo cho KBNN nơi giao dịch các khoản chi bất thường.

Văn bản của KBNN Ninh Thuận còn yêu cầu các CĐT, đơn vị SDNS tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động giao dịch điện tử nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ công chức của đơn vị trong việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản trong giao dịch chi tiêu ngân sách./.

Vân Hà