Tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản.

Trái phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được đảm bảo của tổ chức phát hành.

Lãi suất trái phiếu cố định trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, tối đa là 9,5% và lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi còn lại là tổng của tối đa 3,28% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Kỳ tính lãi được tính là mỗi 3 tháng bắt đầu kể từ ngày trái phiếu phát hành. Lãi suất tham chiếu là lãi suất cơ sở trung và dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp thuộc khối ngân hàng bán buôn của Ngân hàng Techcombank.

Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện đầu tư các công trình, dự án. Cụ thể, Nam Long có kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu để thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty DNWC từ đối tác.

Công ty DNWC tên đầy đủ là Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, một công ty được thành lập từ năm 2008.

Về tình hình kinh doanh, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần nửa đầu năm 2021 là 637 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 414 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với lợi nhuận 179 tỷ đồng nửa đầu năm trước.

Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu đến từ khoản lợi nhuận khác lên tới 428 tỷ đồng trong giai đoạn nửa đầu 2021.

Trong nửa đầu năm 2021, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Nam Long là âm 677 tỷ đồng, dòng tiền thuần trong hoạt động đầu tư âm 114 tỷ đồng./.

Chí Tín