hội nghị ISG

Các đại biểu trong nước và quốc tế thảo luận tại hội nghị.

Đây là diễn đàn đối thoại chính sách cao cấp giữa lãnh đạo Bộ NN&PTNT, các bộ ngành liên quan với cộng đồng các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các hiệp hội.

Mục tiêu hội nghị là cập nhật các chủ trương, định hướng, luật định và chính sách mới của Chính phủ Việt Nam, ngành nông nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế; thu thập các khuyến nghị, giải pháp, kinh nghiệm về hội nhập kinh tế của ngành nông nghiệp nhằm bổ sung, hoàn thiện chiến lược hội nhập kinh tế của ngành đến 2020, tầm nhìn 2030 trình Thủ tướng phê duyệt.

Tham luận của các đại biểu cũng tập trung vào các chủ đề trên, đồng thời đánh giá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong khu vực, thế giới và Việt Nam.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận những vấn đề như thách thức, cơ hội mới từ bên ngoài và trong nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nông nghiệp Việt Nam và cơ chế phối hợp giữa Bộ NN&PTNT Việt Nam với cộng đồng các nhà tài trợ, đầu tư, doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế của ngành./.

Phúc Nguyên