Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có văn bản thông báo về việc Cty CP Ngân Sơn (NST) không còn đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ kể từ ngày 21/8/2013.

Nguyên nhân được HNX đưa ra là do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm trên báo cáo tài chính bán niên 2013 của NST đã soát sét âm hơn 7 tỷ đồng.

Thông báo này được đưa ra căn cứ vào quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán của UBCKNN.

Được biết, NST có số vốn điều lệ 29,593 tỷ đồng, với 2.959.314 cổ phiếu đăng lưu hành. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình, kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông, đầu tư xây dựng và kinh doanh đường giao thông, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, đường dây và trạm điện…/.

Hồng Quyên