y tế

Giải quyết thủ tục cấp phép qua NSW mang lại thuận lợi cho DN. Ảnh: TL

Đại diện Vụ Trang thiết bị và công trình y tế - Bộ Y tế cho biết, việc thực hiện NSW đã mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý và cộng đồng DN. Thời gian cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế giảm từ 7 đến 10 ngày làm việc, so với xét duyệt và cấp phép thủ công như trước đây (đảm bảo thời hạn theo quy định của Thông tư 30/2015/TT-BYT là 25 ngày làm việc).

“Việc xử lý cấp phép nhanh chóng là nhờ sự kết nối thông tin giữa cơ quan y tế, hải quan và các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình tiếp nhận hồ sơ của DN và cùng đưa ra quyết định thông quan hàng hóa…” - đại diện Vụ Trang thiết bị và công trình y tế cho hay.

Tính đến 15/6/2017, đã có 927 DN tham gia NSW với tổng số hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế lên đến gần 9.300 hồ sơ. Số hồ sơ được cơ quan y tế kết thúc xử lý và gửi trả kết quả cho DN trên NSW là hơn 6.380 hồ sơ./.

Ngọc Linh