ông chung

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu sau khi trúng cử

Đồng thời, HĐND thành phố cũng tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ủy viên UBND. Kết quả cụ thể như sau: ông Nguyễn Văn Sửu, 101 số phiếu đồng ý (96,19%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Quốc Hùng, 93 số phiếu đồng ý (88,57%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Lê Hồng Sơn, 93 số phiếu đồng ý (88,57%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND; ông Nguyễn Thế Hùng, 96 số phiếu đồng ý (91,42%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND; ông Nguyễn Doãn Toản, 98 số phiếu đồng ý (93,33%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Ngô Văn Quý, 97 số phiếu đồng ý (92,38%), trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Danh sách trúng cử Ủy viên UBND thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

1. Ông Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

2. Ông Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Thành phố

3. Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ

4. Ông Phan Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp

5. Ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

6. Ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính

7. Ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công thương

8. Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT

9. Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

10. Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng

11. Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

12. Bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

13. Ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

14. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

15. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch

16. Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

17. Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế

18. Ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng, Chánh Thanh tra Thành phố

19. Ông Phạm Quý Tiên, Chánh Văn phòng UBND TP

20. Ông Phạm Vinh Quang, Giám đốc Sở Ngoại vụ

21. Ông Phạm Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc thành phố

22. Ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc.

Phát biểu ngay sau khi công bố kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tập thể UBND thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền và thực hiện minh bạch, dân chủ, giữ nghiêm nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục sự chậm trễ, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém, rà soát gỡ bỏ những rào cản, cản trở đối với sự phát triển của Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời, tập thể UBND thành phố cũng sẽ luôn đi sâu nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Tổ chức xắp xếp lại bộ máy hành chính của thành phố thực sự tinh gọn để thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình hành động của UBND thành phố./.

H.C