ong dan dau

Sản phẩm ống thép dẫn dầu xuất khẩu Ảnh: TL

Cụ thể, sản phẩm bị điều tra là ống thép dẫn dầu (OCTG) có các mã HS: 7304.29; 7304.39; 7304.59; 7306.29; 7306.30; 7306.50; 7306.90.

Theo CBSA, chương trình tái điều tra lần này để nhằm củng cố kết luận của cơ quan điều tra ngày 2/4/2015 về thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước của Canada. Do đó, trong khuôn khổ vụ việc tái điều tra, CBSA sẽ tiến hành thu thập thông tin liên quan đến mục 20 của Đạo luật những Biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA) để đánh giá về vấn đề kinh tế thị trường đối với ngành thép Việt Nam.

Bắt đầu khởi xướng tái điều tra vào ngày 4/4/2015. Theo dự kiến, hạn trả lời cho Chính phủ và doanh nghiệp nước xuất khẩu là ngày 10/6/2015 và sẽ đóng hồ sơ ngày 24/8/2015.

Hạn cuối để các bên đưa ra các lập luận về vụ việc là vào ngày 31/8/2015. Phản biện của các bên về lập luận trên ngày 8/9/2015. Kết luận của CBSA về vụ việc tái điều tra sẽ thông báo ngày 30/9/2015.

Cũng theo thông báo của CBSA, kết quả của vụ việc này có thể sẽ được áp dụng cho vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với Việt Nam và các vụ việc diễn ra trong tương lai./.

Tuấn Linh