xăng dầu petrolimex

Mặc dù doanh thu giảm gần 30% do giá dầu thô giảm mạnh, nhưng tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Petrolimex trong quý I/2016 vẫn đạt 1.134 tỷ đồng. Ảnh nguồn Petrolimex.

Theo công bố của Petrolimex ngày 16/5, tổng doanh thu thuần hợp nhất của tất cả các đơn vị thành viên tập đoàn trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm…, trong quý I/2016 là 27.540 tỷ đồng, bằng 72,6% so với cùng kỳ.

Petrolimex cho biết, doanh thu giảm do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân quý I/2016 là 33.63 USD/thùng, giảm 30,8% so với bình quân quý I/2015 (bình quân quý I/2015 là 48,57 USD/thùng).

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.371 tỷ đồng, đạt 34,6% kế hoạch. Trong đó, mảng kinh doanh chính là xăng dầu đạt lợi nhuận 658 tỷ đồng, tương đương 47,9% tổng lợi nhuận hợp nhất. Sản lượng xuất bán nội địa và tái xuất xăng dầu đạt 2.320 ngàn m3/tấn, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2015 (2.255 m3/tấn). Lợi nhuận trước thuế đạt 269 đồng/lít,kg.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 713 tỷ đồng, tương đương 53,1% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 195 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 32 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 104 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 61 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 50 tỷ đồng; lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, thiết kế, hạ tầng, tin học, kinh doanh kho bể… và các khoản thu nhập khác đạt 271 tỷ đồng.

Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất quý I/2016 là 8.237 tỷ đồng, bằng 117% cùng kỳ năm 2015. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.134 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 6,5%.

Cũng theo Petrolimex, trong quý 1/2016, sau khi có chấp thuận phương án phát hành vốn của Chính phủ, Tập đoàn đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành vốn.

Theo đó, đã phát hành cho cổ đông chiến lược với tỷ lệ 8% và giá phát hành không thấp hơn 38.000 đồng/cổ phần. Hiện nay phương án phát hành vốn cho cổ đông chiến lược JX NOE đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đã hoàn tất ký kết ký hợp đồng phát hành SSA, hợp đồng hợp tác SCA với đối tác chiến lược JX NOE. Đồng thời chia cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% sau khi hoàn thành đợt phát hành vốn cho cổ đông chiến lược JX NOE.

Ngoài ra, Tập đoàn hiện đang tiếp tục đẩy nhanh đề án sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex vào Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong quý II/2016.

Cùng với đó là tiếp tục giảm vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex và các lĩnh vực khác theo quy định tại Nghị định 09/2009/NĐ-CP và Nghị định 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ.../.

Hoàng Lâm