Dự kiến, cổ phiếu PGB sắp được Petrolimex chào bán là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.

Petrolimex sắp “xả” 120 triệu cổ phiếu PGB ra thị trường
Petrolimex sắp “xả” 120 triệu cổ phiếu PGB ra thị trường. Ảnh: T.L
SABECO kinh doanh tăng trưởng, cổ phiếu SAB đón đầu cơ hội thị trường mới

Số lượng cổ phiếu chào bán là 120 triệu cổ phiếu, tương đương 40% tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của ngân hàng này.

Phương thức chào bán dự kiến thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), giá khởi điểm dự kiến khi đấu giá là 21.300 đồng/cổ phiếu. Theo đó, nếu số lượng cổ phiếu được bán hết, số tiền tối thiểu Petrolimex thu về từ đợt chào bán này là hơn 2.500 tỷ đồng.

PG Bank hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 4.585 tỷ đồng; tổng nợ phải trả là 44.406 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm cuối năm 2022 là 28.768 tỷ đồng; dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng từ mức 243 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên mức gần 283 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2022.

Năm 2022, PG Bank ghi nhận thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự là 2.748 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế là 506 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 405 tỷ đồng; lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.349 đồng/cổ phiếu./.