Đây là đợt phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 thứ 144 kể từ tháng 3/2021. Đợt phân bổ này có 2.304.000 liều vắc-xin phòng Covid-19 Moderna (tính theo liều 0,25ml) cho 56 trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đây là vắc-xin do Chính phủ Úc viện trợ. Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận vắc-xin và tổ chức tiêm ngay số vắc-xin phòng Covid-19 được phân bổ.

Phân bổ hơn 2,3 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi
Đã phân bổ hơn 2,3 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: TL.

Vắc-xin Moderna được phân bổ trong đợt này có hạn sử dụng trên giấy chứng nhận xuất xưởng vắc-xin, sinh phẩm là 17/7/2022. Vắc-xin hiện đang bảo quản ở nhiệt độ từ -25°C đến -15°C tại kho vắc-xin quốc gia, được sử dụng để ưu tiên tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi với liều lượng là 0,25ml mỗi trẻ.

Như vậy, đây là lần phân bổ thứ 3 vắc-xin phòng Covid-19 Moderna tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đến nay, hơn 4,6 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 Moderna tiêm cho trẻ đã được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ cho các tỉnh, thành phố để phục vụ nhu cầu tiêm chủng./.

Theo Bộ Y tế, đến nay, tổng số liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm trên cả nước là 215.539.479 liều, trong đó, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.345.129 liều (mũi 1 là 71.446.614 liều; mũi 2 là 68.656.909 liều; mũi 3 là 1.505.952 liều; mũi bổ sung là 15.224.296 liều; mũi nhắc lại là 39.511.358 liều);

Số liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 17.384.111 liều, trong đó: mũi 1 là 8.911.406 liều; mũi 2 là 8.472.705 liều. Số liều vắc-xin phòng Covid-19 tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi là 1.810.239 liều.