vắc

Ảnh: TL.

Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 1.074.380 liều vắc-xin Covid-19 AstraZeneca, trong đó 659.500 liều mua từ AstraZeneca được phân bổ cho TP. Hồ Chí Minh và 414.880 liều do Chính phủ Vương quốc Anh & Bắc Ai-len viện trợ được phân bổ cho TP. Hà Nội.

Trong ngày 3/8, Bộ Y tế đã điều chỉnh Quyết định 3600/BYT-QĐ về việc phân bổ vắc-xin phòng Covid-19 đợt 16 để phân bổ thêm cho TP. Hồ Chí Minh (tăng 319.000 liều) và TP. Hà Nội (tăng 284.000 liều).

Như vậy, trong 3 đợt phân bổ vắc-xin gần nhất (đợt 16, 17, 18), TP. Hồ Chí Minh được cấp 1.148.500 liều và Hà Nội được cấp 868.880 liều.

Ngoài ra, các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội được cấp lần lượt 40.000 liều và 74.500 liều trong các đợt này để tiêm cho người dân trên địa bàn.

Tính đến nay, TP. Hồ Chí Minh là địa phương được phân bổ nhiều nhất với 4.075.270 liều (bao gồm cả số lượng vắc-xin phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn); tỷ lệ phân bổ vắc-xin trên dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 29%.

Tiếp theo, TP. Hà Nội đã được phân bổ 2.943.770 liều (bao gồm cả số lượng vắc-xin phân bổ cho các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn); tỷ lệ phân bổ vắc xin trên dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 26%./.

Văn Nam