Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, các dự án của nhà đầu tư Pháp tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thông tin và truyền thông với 48 dự án có tổng vốn đầu tư 679,5 triệu USD (chiếm 11,51% tổng số dự án và 20,53% tổng vốn đầu tư).

Tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ khác có 4 dự án với vốn đầu tư đạt 526,2 triệu USD, lĩnh vực sản xuất, phân phối điện nước điều hòa có 7 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 515,9 triệu USD, còn lại là các dự án thuộc các ngành lĩnh vực khác.

Các nhà đầu tư Pháp chủ yếu đầu tư theo hình thức liên doanh với 107 dự án và tổng vốn đầu tư trên 1,11 tỷ USD (chiếm 25,7% tổng số dự án và 33,5% tổng vốn đầu tư). Tiếp đến hình thức 100% vốn nước ngoài với 293 dự án, tổng vốn đầu tư 947,8 triệu USD (chiếm 70,3% tổng số dự án và 28,6% tổng vốn đầu tư); hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh với 7 dự án, tổng vốn đầu tư là 619 triệu USD, còn lại là hình thức Hợp đồng BOT, BT, BTO và Công ty cổ phần.

Các nhà đầu tư Pháp đã tập trung đầu tư ở các tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu (với số vốn đầu tư là hơn 1,07 tỷ USD), Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Quảng Nam...

Trung Ninh