Ngày 29/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày báo cáo tóm tắt của Thành ủy Hà Nội về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành thảo luận.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đảm bảo an ninh, quốc phòng của Thủ đô
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, với tinh thần gương mẫu, 10 năm qua, TP. Hà Nội đã cùng cả nước quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI có nhiều đổi mới, sáng tạo; thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, phát huy vai trò, chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; coi trọng và tập trung xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị để làm nền tảng tạo nên sự vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ của Thủ đô.

Hà Nội đã kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nhất là đối với người nghèo, đồng bào vùng xa trung tâm, khó khăn; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong các quy hoạch, kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường các hoạt động đối ngoại.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đảm bảo an ninh, quốc phòng của Thủ đô
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch nước cho rằng, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của TP. Hà Nội 10 năm qua có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, giữ vững môi trường ổn định, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn hay thành lập các tổ chức chính trị đối lập. Hà Nội đã kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giảm rõ rệt các tội phạm nghiêm trọng, kiên quyết thận trọng trong giải quyết các vấn đề phức tạp, lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước; từ đó góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính trị của Thủ đô…

Nhấn mạnh Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, Hà Nội có vị trí chiến lược quan trọng, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo: Kinh tế là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên. Cùng với đó, thành phố phải quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về các nhiệm vụ tổng hợp, trong đó có nội dung về bảo vệ Tổ quốc...

Chủ tịch nước cũng đề nghị. không ngừng chăm lo cho xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có cơ cấu số lượng hợp lý, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe, khả năng cơ động, bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, phương tiện; tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Thủ đô; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước; qua đó khẳng định quyết tâm phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần gương mẫu, đi đầu, thực hiện hiệu quả hơn nữa chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.