kế toán, kiểm toán

Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán tổ chức lễ ký giao ước thi đua triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Đức Minh

Ngày 7/1/2021, tại Hà Nội, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (QLGSKT&KT) - Bộ Tài chính tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020 là năm rất quan trọng trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược Kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Kế hoạch triển khai Chiến lược Kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm vẫn được xác định là hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về kế toán, kiểm toán.

Chính vì vậy trong năm qua, Cục QLGSKT&KT đã phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách; tổ chức triển khai tại các đơn vị, thống nhất biện pháp để xử lý các vướng mắc phát sinh.

Các hoạt động chủ yếu được thực hiện dưới hình thức xin ý kiến bằng văn bản, tổ chức họp, hội thảo theo các chuyên đề phù hợp, hiệu quả. Việc lấy ý kiến bạn đọc trên Cổng thông tin điện tử cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

Đánh giá về hoạt động thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán, ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục QLGSKT&KT cho biết, thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của kinh tế - xã hội. Môi trường pháp lý tương đối đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện Việt Nam, thông lệ, nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế.

Theo ông Vũ Đức Chính, thị trường dịch vụ kiểm toán phát triển về số lượng và quy mô từng công ty, các dịch vụ do các doanh nghiệp kiểm toán cung cấp đã không ngừng được mở rộng, đa dạng hóa các loại dịch vụ.

“Tính đến tháng 8/2020, cả nước có 193 doanh nghiệp kiểm toán, trong đó có 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 183 công ty 100% vốn trong nước” - ông Chính cho biết.

Đối với thị trường dịch vụ kế toán, ông Vũ Đức Chính nhận xét, mặc dù có thị phần rất rộng lớn, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký hoạt động kinh doanh do mới bắt đầu thực hiện gần đây nên còn hạn chế, với quy mô thị trường còn khá nhỏ. Hiện mới có 91 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Theo ông Vũ Đức Chính, trong giai đoạn tới để nâng cao chất lượng dịch vụ, cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kế toán kiểm toán (KTKT); tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tính tuân thủ pháp luật; tái cơ cấu lượng cầu thị trường dịch vụ KTKT; ổn định và nâng cao chất lượng nguồn dịch vụ KTKT; phát triển nguồn nhân lực KTKT; phát triển các hội nghề nghiệp; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế.../.

Đức Minh