Phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp đi vào thực chất
Lãnh đạo Chi cục Hải quan Hải Dương trực tiếp đến trao đổi thông tin, ký Bản thỏa thuận với doanh nghiệp. Ảnh: Hà Thái.

PV: Thời gian qua, ngành Hải quan đã và đang tích cực triển khai công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp (DN). Ông có thể chia sẻ một vài sáng kiến tiêu biểu được cơ quan hải quan áp dụng thời gian qua?

Ông Lương Khánh Thiết: Để phát triển quan hệ đối tác hải quan - DN, thời gian qua, cơ quan hải quan đã áp dụng một vài sáng kiến tiêu biểu. Trước tiên là chuyển đổi hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hải quan theo hướng hiện đại, phù hợp bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin mọi lúc, mọi nơi; cải tiến việc niêm yết các thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật tại các địa điểm làm thủ tục hải quan và trụ sở cơ quan hải quan.

Bên cạnh đó, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tham vấn, hỗ trợ theo từng nhóm, lĩnh vực của DN trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả trong các hoạt động hỗ trợ DN.

Phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp đi vào thực chất
Ông Lương Khánh Thiết

Cơ quan hải quan cũng chủ động gặp gỡ, tiếp xúc DN tại trụ sở DN, tại dự án, nhà máy, cơ sở sản xuất, để nắm bắt, giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc; triển khai đăng ký kiểm tra thực tế hàng hóa từ xa, qua Viber, Zalo... giúp rút ngắn thời gian.

PV: Với việc áp dụng những sáng kiến trên, hoạt động phát triển quan hệ đối tác hải quan - DN đã đạt được những kết quả cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông Lương Khánh Thiết: Sau một thời gian triển khai, đến nay công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - DN đã đi vào nề nếp và nhận được sự quan tâm ủng hộ từ nội bộ cơ quan hải quan, từ cộng đồng DN cũng như các bên liên quan và đạt một số kết quả nổi bật như: cơ quan hải quan các cấp đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ DN thông qua việc hướng dẫn thực thi quy định pháp luật về thuế, hải quan; giải đáp vướng mắc pháp luật hải quan; công khai mức độ tuân thủ; đào tạo kiến thức hải quan; tổ chức các hoạt động đối thoại, tập huấn, hội thảo... Qua đó tạo ra sự chuyển biến và đổi mới về cách làm, đem lại hiệu quả cao.

Hiện đại hóa kênh giám sát thực thi pháp luật hải quan trên cơ sở ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin; mở rộng các kênh giám sát theo hướng ngày càng tiện ích để người dân và DN có thêm lựa chọn tham gia giám sát thực thi pháp luật hải quan. Đồng thời tiếp tục triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của người khai hải quan đối với công chức và cơ quan hải quan các cấp.

5 hoạt động của kế hoạch

Kế hoạch phát triển đối tác hải quan - doanh nghiệp năm 2023 được tập trung vào 5 hoạt động: thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp; tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan; giám sát thực thi pháp luật; hợp tác hải quan -doanh nghiệp.

Cơ quan hải quan các cấp đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các DN xuất nhập khẩu, DN dịch vụ xuất nhập khẩu và các bên liên quan; với DN đối tác nòng cốt, trọng điểm và với các hiệp hội DN...

PV: Thời gian tới, cơ quan hải quan sẽ có những giải pháp như thế nào để công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - DN thực chất, hiệu quả hơn, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại của Việt Nam, thưa ông?

Ông Lương Khánh Thiết: Để công tác triển quan hệ đối tác hải quan - DN ngày càng đi vào hiệu quả và thực chất, cơ quan hải quan luôn xác định DN là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển, hướng đến xây dựng đối tác hải quan - DN gắn với chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hải quan.

Xác định tiếp tục đưa quan hệ đối tác hải quan - DN ngày càng thực chất vào tất cả các khâu nghiệp vụ. Các hoạt động được triển khai cụ thể như: cung cấp thông tin đến cộng đồng DN các nội dung trọng yếu về thủ tục hải quan, chính sách mặt hàng, chính sách thuế, quy định mới... bằng nhiều hình thức.

Đặc biệt khuyến khích cộng đồng DN tham gia phản biện hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan, tham gia giám sát thực thi pháp luật hải quan, hợp tác đối tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật của hải quan và DN, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực hải quan.

Ngoài ra, tăng cường hoạt động thu thập thông tin đánh giá chất lượng phục vụ dịch vụ công trong lĩnh vực hải quan của DN đối với cơ quan hải quan để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN.

PV: Xin cảm ơn ông!