Theo Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công thương Philippines (DTI) đã ra quyết định đối với vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với hạt nhựa mật độ cao (High-Density Polyethylene – HDPE) (thuộc mã AHTN 3901.20.00) nhập khẩu.

Theo đó, Việt Nam không bị áp thuế tự vệ do nằm trong nhóm các nước đang phát triển được loại trừ do lượng nhập khẩu không đáng kể.

Philippines không áp dụng thuế tự vệ đối với hạt nhựa HDPE của Việt Nam
Philippins không áp dụng thuế tự vệ đối với hạt nhựa HDPE của Việt Nam. Ảnh: TL

Theo Bộ Công thương, thuế tự vệ sẽ có hiệu lực trong vòng 3 năm kể từ khi Cơ quan Hải quan Philippines ra lệnh thu thuế. Mức thuế tự vệ lần lượt qua các năm như sau: 1.338 Php/MT cho năm đầu tiên; 1.271 Php/MT cho năm thứ hai và 1.208 Php/MT cho năm cuối cùng.

Tuy nhiên, Bộ Công thương Philippines có thể tiến hành rà soát điều chỉnh mức thuế hoặc danh sách các nước được loại trừ nếu nhập khẩu từ các nước này tăng lên./.