Phó Chủ tịch hội đồng quản trị thường trực điều hành HSG, ông Trần Ngọc Chu đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/11 đến ngày 22/12/2023, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Trần Ngọc Chu sẽ giảm sở hữu tại Hoa Sen từ 1,78 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,29% xuống còn 281.147 cổ phiếu, tỷ lệ 0,046%.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Chiến, em rể ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty đã bán thành công toàn bộ gần 10,73 triệu cổ phiếu HSG như đăng ký, qua đó giảm sở hữu tại Hoa Sen từ 1,74% xuống còn 0%.

Phó Chủ tịch HSG đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu
Ảnh minh họa

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ tài chính (NĐTC) 2022 - 2023 (từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023), doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Hoa Sen đạt 8.107 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 438 tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu 2% so với cùng kỳ, tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu đạt 13%.

Chi phí tài chính giảm 50 tỷ đồng, tương ứng giảm 45%; trong đó chi phí lãi vay giảm 38 tỷ đồng (giảm 52%) và chi phí do chênh lệch tỷ giá giảm 12 tỷ đồng (giảm 31%). Chi phí bán hàng giảm 110 tỷ đồng tương ứng giảm 17%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28 tỷ đồng tương ứng giảm 27%.

Lũy kế NĐTC 2022 - 2023, doanh thu hợp nhất của Hoa Sen đạt 31.651 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 28 tỷ đồng./.