Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: CTV

Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết vùng, phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phó Chủ tịch Thường trực); Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Các Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm: Thứ trưởng và tương đương của các bộ và cơ quan ngang bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Bộ máy tham mưu, giúp việc Hội đồng điều phối vùng, các bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm: Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Tổ điều phối cấp bộ, Tổ điều phối cấp tỉnh và Tổ chuyên gia tư vấn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng điều phối vùng và được thành lập Văn phòng Hội đồng điều phối vùng.

Tiểu ban được tổ chức và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng quy định. Biên chế công chức của Văn phòng Hội đồng điều phối vùng thuộc biên chế công chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: CTV

Để Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long hoạt động hiệu quả, thực chất, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các thành viên hội đồng, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành và địa phương bám sát các nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng để đề ra kế hoạch hành động, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ liên quan điều phối, liên kết vùng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ thường trực hội đồng, bảo đảm thông tin thông suốt và đề xuất những nội dung công việc mà hội đồng cần phải thảo luận, cho ý kiến và thống nhất hành động.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ, địa phương gửi ngay ý kiến góp ý tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình ký ban hành Kế hoạch hoạt động các tháng cuối năm 2023 của hội đồng.

Đồng thời yêu cầu các địa phương chưa được phê duyệt quy hoạch tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt làm cơ sở để điều phối các hoạt động liên kết vùng.

Về cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành và nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội nhằm phát triển vùng, trong đó có các cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng giao thông kết nối; phát triển nông nghiệp hiệu quả cao; bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.