Theo Sở NN&PTNT Phú Thọ, năm 2012 đã triển khai mô hình trồng lúa chất lượng cao (ĐS1) theo hướng liền vùng, cùng trà, cùng giống với quy mô 50 ha. Mô hình có năng suất đạt 6,1 tấn/ha, giá lúa cao hơn so với lúa thường từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất.

Năm 2013 đã triển khai nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng lúa theo hướng liền vùng, cùng trà, cùng giống tại 6 huyện, với tổng diện tích đạt 865,5 ha.

Năm 2014 triển khai thực hiện 34 mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng lúa tại 8 huyện, với tổng diện tích 1.315 ha.

Năm 2015, diện tích cánh đồng mẫu lớn trồng lúa theo hướng liền vùng, cùng trà, cùng giống đạt 3,3 ngàn ha (vụ chiêm xuân 1.825 ha, vụ mùa 1.478 ha). Mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng lúa đều đạt kết quả tốt cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 5 đến 15 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình./.

Phúc Nguyên