Báo cáo này của PwC là trích dẫn của ấn bản được ra mắt trước đây “Báo cáo về mức độ sẵn sàng thực hành ESG tại Việt Nam - Từ tham vọng đến hành động” do PwC Việt Nam và Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) phối hợp thực hiện trong năm 2022.

PwC ra báo cáo thúc đẩy môi trường - xã hội - quản trị trong dịch vụ tài chính
ESG là yếu tố ngày càng được quan tâm trong phát triển bền vững. Ảnh: T.L

Kết quả cho thấy, 88% người tham gia khảo sát trong ngành dịch vụ tài chính đã thực hiện hoặc có kế hoạch thực hiện các cam kết ESG, cao hơn so với số liệu của các doanh nghiệp tại Việt Nam đã công bố trong báo cáo trước đây của PwC (80%). Điều này cho thấy ESG đang nhận được sự quan tâm lớn của các tổ chức tài chính.

89% cho rằng nâng cao hình ảnh và uy tín thương hiệu là yếu tố hàng đầu thúc đẩy họ xem xét các cam kết ESG và 71% cho rằng năng lực cạnh tranh là yếu tố thứ hai.

78% trong tổng số doanh nghiệp đã phân công một bộ phận để khởi động các sáng kiến ESG, tuy nhiên chỉ 27% hiểu rõ về dữ liệu ESG cần thiết để báo cáo ra bên ngoài và đang thực hiện báo cáo ra bên ngoài.

Việt Nam là một trong những quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, với mức thiệt hại ước tính khoảng 523 tỷ USD, tương đương 14.5% GDP đến năm 2050. Vì vậy, việc xây dựng nền tài chính xanh đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững. Nền tài chính xanh cũng mở ra những cơ hội mới đồng thời cũng mang lại nhiều lợi ích cho chính các doanh nghiệp.

Ngành dịch vụ tài chính, nhân tố chủ đạo của nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các nỗ lực toàn diện hướng tới sự phát triển bền vững. Do đó, việc tích hợp các nguyên tắc ESG vào chiến lược cốt lõi và hoạt động của các tổ chức tài chính là mấu chốt.

Theo bà Đinh Thị Quỳnh Vân - Tổng Giám đốc PwC Việt Nam, các tổ chức tài chính tại Việt Nam cần tạo mối liên kết chặt chẽ hơn giữa mục đích và lợi nhuận, đồng thời nhận ra giá trị của việc đưa ESG vào chiến lược doanh nghiệp. Điều này sẽ cho phép họ xây dựng nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững và toàn diện trong tương lai. Nền tảng này sẽ cho phép các tổ chức tài chính không chỉ thúc đẩy chuyển đổi trong ngành này mà còn thúc đẩy áp dụng ESG trong các ngành khác thông qua việc cung cấp tài chính bền vững.