Hiện tỉnh đang triển khai rà soát quy hoạch, tạm dừng phát triển quy hoạch mới và không lấy đất lúa làm KCN. Trong 9 KCN này, tỉnh sẽ thực hiện cơ chế và phân kỳ đầu tư từng bước, san lấp tới đâu đầu tư tới đó, tránh tình trạng lập ra để thu hồi đất của dân rồi bỏ trống.

Được biết, hiện các KCN trên địa bàn tỉnh đóng góp 42,12% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh và giải quyết một lượng lao động đáng kể. Tuy nhiên, diện tích đất trống còn rất nhiều, chỉ mới có 725,9 ha diện tích đất sử dụng trong tổng số 4.390ha diện tích quy hoạch; 115 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 1.415 triệu USD và hơn 2.327 tỷ đồng./.

Phong Điền