Tính đến ngày 30/11/2023, tổng trọng lượng hàng hóa XNK trên địa bàn Móng Cái đạt hơn 1,4 triệu tấn. Thu NSNN từ hoạt động XNK đạt 1.456 tỷ đồng. Để đạt và vượt chỉ tiêu thu NSNN được giao năm 2023 là 1.500 tỷ đồng, tháng cuối năm, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái tập trung triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp thu hút doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái đã triển khai đồng bộ, linh hoạt công tác gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và kịp thời có giải pháp, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ cho doanh nghiệp; thu hút doanh nghiệp mới đến làm thủ tục XNK qua địa bàn. Cụ thể, từ ngày 30/10/2023, chi cục đã liên hệ tới nhóm 20 doanh nghiệp có số thu lớn nhất năm 2022 và 3 doanh nghiệp tiềm năng để trao đổi với doanh nghiệp, nhằm nắm bắt kế hoạch nhập khẩu hàng hóa trong dịp cuối năm để có phương án chuẩn bị, hỗ trợ, cung cấp mọi thông tin cần thiết cho doanh nghiệp trong việc hướng dẫn khai báo hải quan, hỗ trợ phân loại, áp mã.

Chi cục cũng đã cử 3 lãnh đạo chi cục và 3 đội công tác chủ động gặp gỡ, trao đổi, đồng hành với 12 doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp (KCN) Hải Yên (Móng Cái) và KCN cảng biển Hải Hà để kịp thời giải quyết vướng mắc.

Đồng thời, chi cục duy trì chế độ trực làm việc từ 7h và trực trưa hàng ngày tại Đội Thủ tục hàng hóa XNK, tăng cường công tác phối hợp giữa các đội công tác đảm bảo giải quyết nhanh chóng nhất cho các lô hàng khi đến cửa khẩu; duy trì, triển khai phần mềm “Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục” nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quảng Ninh: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023
Bốc xếp hàng hóa tại bãi kiểm hóa cầu Bắc Luân II.

Bên cạnh đó, trong tháng 11/2023, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái đã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết nhanh chóng cho hàng hóa nhập khẩu tham gia Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung tổ chức tại thành phố Móng Cái, tạo hiệu ứng quảng bá, phát triển thương mại Việt Nam, Trung Quốc; gửi thư trao đổi tới Hải quan Đông Hưng (Trung Quốc) đề nghị phía bạn tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa có số thu nộp NSNN lớn, tạo điều kiện thông quan cho doanh nghiệp trong các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tuần.

Với công tác triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp thu hút doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái quyết tâm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu NSNN năm 2023. Dự kiến, năm 2023, tổng thu NSNN do đơn vị thực hiện sẽ đạt 1.550 tỷ đồng, vượt 3% chỉ tiêu được giao./.