khóa huy hoàng

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ. Ảnh: NM.

Để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, lao động tự do cư trú hợp pháp trên địa bàn, bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021; các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, dừng hoạt động từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ kinh phí trên cơ sở phê duyệt của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.

Để thực hiện chủ trương trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh đến các phòng, các chi cục thuế trực thuộc.

Cơ quan Thuế đã lập danh sách 648 hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP gửi UBND cấp xã, đồng thời gửi mẫu tờ khai trực tiếp đến các hộ kinh doanh.

Kết quả, đến hết ngày 31/8/2021, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 454 hồ sơ do UBND cấp xã gửi để thẩm định. Đã chủ trì cùng hội đồng thẩm định 424 hồ sơ, chuyển cho Phòng Tài chính cấp huyện trình UBND cấp huyện phê duyệt, số tiền đã được phê duyệt hỗ trợ hộ kinh doanh là 1,272 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, phương thức tuyên truyền về các văn bản, chính sách thuế mới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó có những đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước./.

Hoàng Mạnh - Nhật Minh