hải  quanquang ninh

Cán bộ Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn DN mở tờ khai xuất nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Chi cục Hải quan Vạn Gia được thành lập từ ngày 25/11/1993, theo Quyết định số 410/TCHQ-TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Khi mới thành lập, Chi cục Hải quan Vạn Gia có biên chế khoảng 10 cán bộ công chức.

Hiện nay, đơn vị có 33 cán bộ công chức, cơ cấu tổ chức gồm 3 đội công tác: đội tổng hợp; đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK); đội kiểm tra giám sát và kiểm soát hải quan.

Giai đoạn từ năm 2008- 2014, trung bình mỗi năm kim ngạch XNK qua địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia đạt khoảng 410 triệu USD, thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 171 tỷ đồng...

Với việc thay đổi tên này, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia được nâng cấp hoạt động, sẽ được thực hiện toàn bộ thủ tục hải quan đối với tất cả các loại hình hàng hóa XNK, tương tự như với các cảng biển quốc tế khác trong cả nước.../.

Xuân Hương-Hải Anh