Trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 1.054 tỷ đồng (tăng 19,1%), phí bảo hiểm tái thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 346 tỷ đồng (giảm 46,4%).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm ước đạt 137 tỷ đồng (tăng 7,3% so với cùng kỳ), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 119 tỷ đồng (tăng 7,34%), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 17 tỷ đồng (tăng 6,82%).

Theo cơ quan quản lý về bảo hiểm, mặc dù tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới giảm nhưng hoa hồng môi giới bảo hiểm vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, một phần là do nguyên nhân: Phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới vẫn tăng (19,1%) và tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc thường cao hơn tỷ lệ hoa hồng môi giới tái bảo hiểm.

Được biết, hiện trên thị trường bảo hiểm có 11 DN môi giới bảo hiểm đang hoạt động, gồm: Công ty môi giới Bảo hiểm Aon Việt Nam, Công ty môi giới Bảo hiểm Marsh Việt Nam, Công ty Jardine Lloyd Thompson, Công ty Gras Savoye, Công ty Toyota Tsusho, Công ty Cimeico, Công ty Việt Quốc, Công ty Á Đông, Công ty Nam Á, Công ty Thái Bình Dương, Công ty Sao Việt./.

H.C