xăng dầu

Quỹ BOG xăng dầu còn hơn 5 nghìn tỷ đồng, song có 9 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư quỹ âm. Ảnh: TL.

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý I/2021 (từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/3/2021) là hơn 62 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý này (từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/3/2021) là hơn 3.936 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý I/2021 là hơn 5 tỷ đồng.

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý này là 0 đồng.

Được biết, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020 là hơn 9.234 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/3/2021, trong tổng số 34 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 9 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư âm Quỹ BOG xăng dầu.

Việc công khai Quỹ BOG xăng dầu nhằm thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Liên tục trong những tháng đầu năm, do giá xăng dầu thế giới tăng cao, nên giá xăng dầu trong nước phải điều chỉnh tăng.

Nhằm hạn chế tốc độ tăng của giá xăng dầu, ảnh hưởng tới lạm phát, liên Bộ Công thương, Tài chính đã linh hoạt trong điều hành, tăng mức trích quỹ để giảm giá bán.

Nếu không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, thì giá mặt hàng này trên thực tế phải tăng rất cao so với giá được điều chỉnh. Mức chi sử dụng quỹ có thời điểm đã lên đến 2.000 đồng/lít xăng./.


Minh Anh