Cán bộ cấp cao được bố trí nhà công vụ có diện tích lớn nhất 500m2

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến đến ngày 30/6, cả nước có 75.694 căn, nhà (phòng) công vụ với tổng diện tích là hơn 2,8 triệu m2. Trong đó có 50 căn biệt thự, tương ứng với 20.965 m2; 19.866 căn chung cư, tương ứng với trên 1,5 triệu m2; 55.778 căn liền kề, tương ứng với gần 1,27 triệu m2.

biệt-thụ-nhà-công-vụ.jpg
Bí thư tỉnh uỷ được bố trí nhà ở công vụ ngang cấp bộ trưởng. Ảnh minh họa: Tuấn Nguyễn

Cụ thể, đối với nhà ở công vụ của bộ, ngành, cơ quan trung ương: Tổng quỹ nhà ở công vụ của các bộ, ngành, cơ quan trung ương là 19.771 căn tương ứng với trên 1,56 triệu m2 (bao gồm: 32 căn biệt thự, tương ứng với 16.110 m2; 18.015 căn chung cư, tương ứng với hơn 1,4 triệu m2; 1.724 căn nhà liền kề, tương ứng với 113.689 m2).

Đối với nhà ở công vụ của các địa phương: Tổng quỹ nhà ở công vụ của các địa phương là 55.923 căn, tương ứng với trên 1,26 triệu m2 (bao gồm: 18 căn biệt thự, tương ứng với 4.855 m2; 1,851 căn chung cư, tương ứng với 106.547 m2; 54.054 căn nhà liền kề, tương ứng với hơn 1,15 triệu m2).

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi đến các bộ, ngành, địa phương để góp ý cho dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Theo đó, trên cơ sở đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn về nhà ở công vụ thời gian qua và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt quyết định thay thế về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

Cụ thể, theo dự thảo về tiêu chuẩn nhà ở công vụ đang lấy ý kiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 450 - 500 m2. Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí biệt thự diện tích đất khuôn viên từ 350 - 400 m2.

Bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ là nhà liền kề diện tích đất từ 200 - 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 - 160 m2.

Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc cấp tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 - 140 m2. Các đối tượng khác được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 - 100 m2.

Bí thư tỉnh uỷ được bố trí nhà ở công vụ ngang cấp bộ trưởng

Tại cấp địa phương, tiêu chuẩn nhà công vụ được dự thảo là bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí một trong hai loại hình nhà ở công vụ: nhà liền kề diện tích đất từ 200 - 250 m2 hoặc căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 140 - 160 m2.

Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 100 - 140 m2.

Chủ tịch UBND huyện, giám đốc sở, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học - công nghệ hoặc công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương trở lên được bố trí căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 - 100 m2.

Các chức danh chuyên viên chính, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 30 - 45 m2 (không kể diện tích công trình phụ).

Các chức danh công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp nghiệp có vị trí việc làm chuyên môn là chuyên viên đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí gian nhà tập thể diện tích sử dụng từ 25 - 30 m2 (không kể diện tích công trình phụ); diện tích bình quân tối thiểu 12 m2/người.

Dự thảo tiêu chuẩn nhà ở công vụ còn nêu rõ về thời gian thuê, trang bị nội thất, bảo hành bảo trì, quản lý vận hành, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân… Dự thảo sẽ được Bộ Xây dựng bắt đầu lấy ý kiến từ ngày 4/8 đến 4/10/2021./.

Văn Tuấn